____(_______...
Untitled_des...
Untitled_des...
משי (מרכז תעסוקה למתמודדי נפש) בשיתוף המרכז האקדמי פרס גאים להציג תערוכת תמונות בשימוש בינה מלאכותית.
פרויקט זה  נולד במטרה לחבר מתמודדי נפש לעולם טכנולוגי מתפתח, דרך יצירה אומנותית אישית, לצד חשיפה והיכרות עם טכנולוגיית הבינה המלאכותית והשימוש בה.
להפניית מתמודדים ופרטים נוספים:
ערן גז, מנהל משי
052-601-5540
erang@briut.org.il
Powered by ActiveTrail